HÅLLBARHET

Vi på Valid Wines och alla bolag som tillsammans bildar Vingruppen, är övertygade om att ett aktivt hållbarhetsarbete är grundläggande för vår affärsverksamhet.


Vår historia är djupt rotad i kärleken till produkten och de nära band vi har till våra producenter och kunder. Därför ligger det i vårt affärsintresse att mot bakgrund av hållbarhetsproblematiken säkra förutsättningarna för vårt klimat, våra producenter, deras samhällen – samt att möta våra kunders efterfrågan och förväntan på hållbara produkter. Vår ambition är att ständigt utveckla vårt hållbarhetsarbete för att förbättra villkoren för människor, klimat och miljö.

Vi tillsammans med Systembolagets riktlinjer driver vi hållbarhetsfrågor vidare tillsammans med våra producenter och leverantörer.


Genom att ställa krav på producenterna och utveckla en långsiktig CSR-strategi för Valid Wines och våra systerbolag i Vingruppen, kommer vi att kunna utöka hållbarheten på våra varor i framtiden. Detta bearbetas med fokus på miljö, ekonomi och sociala faktorer i hela ledet - från vingården till återvinning av flaskan när den är tom.


Det kan innefatta hur druvorna odlas, vad människorna på gården har för arbets- och levnadsförhållanden, hur transporten från vingården till oss i Sverige ser ut, vilken typ av förpackning vinet levereras i eller hur vi kan ge konsumenten information för att kunna göra ett medvetet val.

FRÅN DRUVA TILL GLAS – VÅR HÅLLBARHETSPLAN TILL 2030

Vi arbetar i fyra resultatområden, som också är våra långsiktiga hållbarhetsmål:

- Hållbar produktion och odling
- Hållbar konsumtion
- Hållbart klimat
- Hållbar arbetsplats

Vår vision är att bli en förebild för hållbar och jämställd tillväxt

Hållbar produktion och odling

Vingruppen tar miljömässigt och socialt ansvar i hela leverantörskedjan – från druva till glas.

Hållbar konsumtion

Vingruppen är en framåtdrivande kraft för hållbar konsumtion av vin och vill erbjuda marknadens mest hållbara och spännande sortiment.
Vingruppens utveckling går betydligt snabbare än förväntat och visar på starka trender inom vinindustrin samt att vår heltäckande hållbarhetsstrategi fungerar. Vingruppen har ökat sin försäljning av certifierat vin med 25% och 55% av volymen är nu certifierad.

Hållbart klimat

Vingruppen är en framåtdrivande kraft för klimatsmarta lösningar och är angelägna om att bli en klimatpositiv verksamhet senast år 2030. Denna utveckling går snabbare än planerat och Vingruppen har minskat sitt totala klimatutsläpp markant! 14% lägre klimatpåverkan från transporter och en total minskning med 1 847 430 kg koldioxid sedan basåret 2018.

Hållbar arbetsplats

Vingruppen arbetar för att vara branschens mest attraktiva och hållbara arbetsplats.Vingruppen tar klimatomställningen på allvar och har gjort nödvändiga förändringar på kontoret – från konvertering till LED till hållbar bilpolicy och klimatkompensation av tjänsteresor.

 

Läs mer i vår hållbarhetsrapport här

 

 

Vingruppen för rent vatten

Som medlemmar i Nores har Vingruppen genom åren varit med och stöttat Solvattenprojekt i länder där bristen på rent vatten orsakar allvarliga socio-ekonomiska och miljömässiga problem. Solvatten skickas till områden där majoriteten av befolkningen hämtar sitt vatten i källor som riskerar orsaka vattenburna sjukdomar, som kolera och tyfoid. Förra året gick stödet till skolor i Burkina Faso, och genom årets
donation med Nores når vi några av de mest utsatta familjerna i Uganda.


Nytt för i år är att Vingruppen även klimatkompenserar förra årets tjänsteresor genom Solvatten, vilket gör att vi i år även stöttar mer än 140 människor i Kenya.

Läs mer om Solvatten

Ekologiska, Fair Trade och hållbarhetscertifierade produkter

De drycker vi marknadsför och säljer är beroende av jorden som råvaran odlas i, färskvatten, det lokala klimatet och såklart arbetskraften. Därför är det viktigt att verka för hållbar brukning av jord, smart användning av naturresurser, minskad klimatpåverkan och goda arbetsförhållanden. Tillsammans med våra producenter driver vi en hållbarhetsagenda i syfte att utveckla och utöka vårt utbud av hållbara produkter.

Vi har ett stort och växande sortiment av ekologiska, Fair Trade och hållbarhetsmärkta produkter. Våra ekologiskt certifierade produkter säkrar odling utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Vi har även flera Fair Trade produkter i sortimentet. Fler av våra producenter arbetar även biodynamiskt och utifrån flera hållbarhetsaspekter som inte alltid syns på flaskan.

Minskad klimatpåverkan

Vi är med i Dryckesbranschens Klimatinitiativ. Det innebär att vi tillsammans med branschkollegor driver aktiviteter i linje med svenska regeringens klimatmål och Agenda 2030 som gör att dryckesbranschen kan minska sin totala klimatpåverkan. Vårt första steg är att under våren 2019 redovisa vår klimatpåverkan för att under hösten sätta upp mål för minskade klimatutsläpp.

Goda arbetsförhållanden i leverantörskedjan

Vi använder amfori BSCI:s uppförandekod för att säkra goda arbetsförhållanden i leverantörskedjan. Koden bygger på internationella riktlinjer för mänskliga rättigheter, säkra arbetsplatser, arbetsmiljö, arbetstider, övertid och löner. Vi arbetar aktivt för att våra producenter ska efterleva uppförandekoden och gör regelbundet uppföljningar. Hos Systembolaget ingår koden som en del av inköpsvillkoren. Det innebär att alla våra producenter ska uppfylla koden och se till att den efterlevs.


Hur kan du som konsument påverka?

Som konsument kan du påverka hållbarheten på Systembolagets viner genom att göra medvetna val. Det kan röra sig om att välja en ekologisk eller etisk produkt men även att välja ett vin i lättviksglas eller PET. Genom att efterfråga ökad hållbarhet i sortimentets produkter påverkar Du hela ledet till oss som importörer och vidare till producenter i andra länder.


Vi blir aldrig klara
Vårt hållbarhetsarbete utvecklas ständigt. Informationsutbyte är viktigt för vår utveckling, vi behöver hålla oss uppdaterade om nya trender, möjligheter och vad våra samarbetspartners gör. Vi på Vingruppen vill också vara en framåtdrivande kraft och uppmuntra våra samarbetspartners till förbättringar i smått och stort. Vi vill vara aktiva i den ständiga jakten på förbättringar för människor, klimat och miljö.

 

Tillsammans gör vi skillnad!